วันนี้น้องเจมมี่และแอฟฟี่จะมา ฝึกอ่าน ก.ไก่ โดยเจมมี่จะอ่าน ก ไก่ ถึง ฮ นก ฮูก ส่วนน้องแอฟฟี่ จะมาเขียน ก-ฮ ตามพี่เจมมี่บอกค่ะ
ก-ฮ คือ พยัญชนะในภาษาไทย ซึ่งมีทั้งหมด 44 ตัว เพื่อนๆฝึกอ่าน ก-ฮ แบบดั้งเดิมกัน ช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ
พยัญชนะในภาษาจีน เรียกว่า เซิงหมู่ = shēngmǔ (声母) พยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด 23 ตัวค่ะ

การอ่าน กอ ไก่ แบบดั้งเดิม
ก เอ๋ย ก ไก่
ข ไข่ อยู่ในเล้า
ข ขวด ของเรา
ค ควาย เข้านา
ค คน ขึงขัง
ฆ ระฆัง ข้างฝา
ง งู ใจกล้า
จ จาน ใช้ดี
ฉ ฉิ่ง ตีดัง
ช ช้าง วิ่งหนี
ซ โซ่ ล่ามที
ฌ เฌอ คู่กัน
ญ หญิง โสภา
ฏ ชฏา สวมพลัน
ฎ ปฎัก หุนหัน
ฐ ฐาน เข้ามารอง
ฑ นางมณโฑ หน้าขาว
ฒ ผู้เฒ่า เิดินย่อง
ณ เณร ไม่มอง
ด เด็ก ต้องนิมนต์
ต เต่า หลังตุง
ถ ถุง แบกขน
ท ทหาร อดทน
ธ ธง คนนิยม
น หนู ขวักไขว่
บ ใบไม้ ทับถม
ป ปลา ตากลม
ผ ผึ้ง ทำรัง
ฝ ฝา ทนทาน
พ พาน วางตั้ง
ฟ ฟัน สะอาดจัง
ภ สำเภา กางใบ
ม ม้า คึกคัก
ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่
ร เรือ พายไป
ล ลิง ไต่ราว
ว แหวน ลงยา
ศ ศาลา เงียบเหงา
ษ ฤาษี หนวดยาว
ส เสือ ดาวคะนอง
ห หีบ ใส่ผ้า
ฬ จุฬา ท่าผยอง
อ อ่าง เนืองนอง
ฮ นกฮูก ตาโต

None found.
Posted on Nov 7, 2015

Top